“Je bent pas goochem als je met God rekent”

Terugblik bijbelstudieconferentie 16+ najaar 2023

27 november 2023

Terugblik bijbelstudieconferentie 16+ najaar 2023 “Je bent pas goochem als je met God rekent”

Tijdens het laatste weekend van november verzamelen zich bijna 100 jongeren in Lage Vuursche voor een bijbelstudieconferentie. De conferentie wordt door het LCJ georganiseerd in samenwerking met het HJW. Een weekend lang denken de deelnemers met elkaar na over het thema “Prediker: zoektocht naar voldoening”.

Dr. P.J. Visser waarschuwt bij het begin van de conferentie voor al te stellige uitspraken over de leiding van God in het leven. “Soms kun je er met vrome woorden toch naast zitten. Denk maar aan Job. Volgens Jobs vrienden klopt er niets van zijn verhaal, maar toch geeft God Job uiteindelijk gelijk.” Prediker wijst daarnaast op de betrekkelijkheid van waar we ons in dit leven druk om maken. “Vergis je niet: over 100 jaar ben jij door iedereen vergeten. Daarom maakt het wel wat uit of je door God, de Eeuwige, gekend bent.”

Op zaterdagmorgen wijst ds. J. Belder op de grote lijn van dit bijbelboek: “Door Prediker heen is ijdelheid de rode draad; vrees God is de gouden draad.” Het komt daarom aan op ware wijsheid, wie er echt ‘goochem’ is: “Je bent pas echt goochem als je met God rekent.” In dit leven kunnen mensen zich in de steek gelaten voelen door God en wereldlijke instanties. “Het is een hele geloofsoefening om de dingen in Gods hand te geven én het daar ook te laten.”

Ds. R. de Jong spreekt op zaterdagavond over “God vrezen in alle omstandigheden”. Naar aanleiding van Prediker 7 noemt hij vooral omstandigheden van rouw en verdriet. “Als Jona en Paulus in een storm op zee terechtkomen, dan gooien ze alle kostbare handelswaar overboord. Dat gebeurt er als we de dood in de ogen kijken. Dan gaan we al onze spullen en ervaringen met heel andere ogen bekijken”.

Op zondagochtend gaan de deelnemers naar een kerkdienst in Lage Vuursche, waar ds. Joz. A. de Koeijer spreekt over “God vrezen en van Zijn gaven genieten”. Hij roept de jongeren op om door het genieten van goede dingen juist God te loven. “Leven met God is geen leven waarin je alleen maar de maat van je schoenen bekijkt: met het hoofd naar beneden. Maar het leven met God is een leven met het hoofd omhoog, opgeheven tot Hem”. In het kerkje van Lage Vuursche wordt ’s middags ook nog gezongen met veel deelnemers en een deel van de gemeente.

Ds. S. Griffioen spreekt ’s avonds in cgk Eemdijk over “God vrezen en Zijn geboden houden”. Hij maakt duidelijk dat het houden van Gods geboden geen tegenstelling vormt met voluit van het leven genieten. “God plaatst het genieten in een kader, in een prachtige lijst. Dat is Gods wet. Daarbij wijst Prediker nog op een tweede lijst: de vluchtigheid van het leven en de wetenschap van het eindoordeel. Dat stuurt het genieten in de Bijbelse richting”. ’s Avonds is ds. S. Griffioen ook te gast om de bespreking te leiden en daarmee de conferentie af te sluiten.

Terug naar de lijst