Maatregelen tegen corona blijven nodig

26 maart 2021

Maatregelen tegen corona blijven nodig

Dat was helaas de boodschap tijdens de afgelopen persconferentie van 23 maart j.l. Een bericht wat we natuurlijk graag anders hadden gezien. Wat missen we de ontmoeting met de kinderen en jongeren. Wat kan er veel digitaal, maar wat heeft het ook zijn beperkingen.

Dat was helaas de boodschap tijdens de afgelopen persconferentie van 23 maart j.l. Een bericht wat we natuurlijk graag anders hadden gezien. Wat missen we de ontmoeting met de kinderen en jongeren. Wat kan er veel digitaal, maar wat heeft het ook zijn beperkingen.

Deze week hebben we als bonden de situatie voor het kinder- en jongerenwerk opnieuw besproken. Daarbij hebben we naar de volgende aspecten gekeken:

  1. Wat geeft de actuele routekaart voor kerken ons aan mogelijkheden en richting?
  2. Hoe is de situatie in het onderwijs?
    De buitenschoolse opvang (BSO) is nog steeds niet geopend. De regels op de basisscholen zijn streng (groepjes van max. 5 kinderen, quarantaine plicht in geval van een besmetting, mondkapjesplicht in groep 7-8, etc.).
    Er is een toenemend aantal besmettingen onder kinderen en jongeren via de (basis)scholen.

Dit alles afwegend komen we tot het volgende advies, wat in lijn ligt met ons advies van begin maart.

  • Bied maatwerk voor de plaatselijke situatie en doe dit in overleg met de kerkenraad. De ene gemeente heeft een grote kerk en kan misschien een Paasfeestviering wel laten plaats vinden. Een andere gemeente kiest bewust voor een onlineviering omdat door locatie of plaatselijke omstandigheden fysiek samenkomen niet kan.
  • Kijk wat de mogelijkheden buiten zijn.
  • Zorg op verschillende manieren voor contactmomenten. Breng de jongeren wat lekkers aan de deur voorafgaand aan de online catechese of JV, stuur ze een berichtje via Whatsapp of sociale media, maak in kleine groepjes een wandelingetje. Het wordt erg gewaardeerd door kinderen en jongeren als ze zich gezien weten.

We zouden graag een ander advies hebben kunnen geven in deze periode van het kerkelijk jaar waarin we Pasen willen vieren met onze doelgroepen en ons voorbereiden op de afsluiting van het seizoen. Denk als leidinggevenden samen met de kerkenraad na wat er wél kan naast wat niet kan. Denk aan de vier vrienden die hun verlamde vriend bij de Heere Jezus wilden brengen. Er waren allerlei belemmeringen. Toch wisten ze op een wonderlijke wijze hun vriend door het dak bij Jezus te brengen. Dat vroeg creativiteit en inspanning. We stimuleren elkaar om in deze gezindheid met onze kinderen en jongeren om te gaan. Breng hen dagelijks in gebed bij Jezus en doe dat maar heel concreet, met het noemen van hun naam.

Terug naar de lijst