Nieuwe uitgave ‘Het venster’

December 2021

9 december 2021

Nieuwe uitgave ‘Het venster’

Vandaag is de derde editie van ons magazine ‘Het venster’ verschenen. In dit magazine nemen we onze achterban mee in de verantwoording van onze projecten en veranderingen binnen de organisatie. Deze valt op de mat bij donateurs, leidinggevenden, vrijwilligers en ambtsdragers en biedt relevante informatie over lopende projecten.

Deze editie bevat meer informatie over de transitie van het HJW in het Interkerkelijk Kenniscentrum. Ook kunt u lezen over toekomstgerichte traditie en bevat het magazine zowel een pagina speciaal voor kinderen en een pagina speciaal voor jongeren.

Via www.hervormdjeugdwerk.nl/magazine kunt u het magazine doorbladeren.

Om dit prachtige werk te blijven doen zijn we afhankelijk van donaties. Wilt u ook een steentje bijdragen? Kijk hoe u kunt helpen!

Het inspiratiemagazine ‘Het venster!’ verschijnt twee keer per jaar, in mei en december.

Terug naar de lijst