Nieuwe editie Het venster!

Mei 2021

22 mei 2021

Vandaag is de derde editie van ons magazine ‘Het venster’ verschenen. In dit magazine nemen we onze achterban mee in de verantwoording van onze projecten en veranderingen binnen de organisatie. Deze valt op de mat bij donateurs, leidinggevenden, vrijwilligers en ambtsdragers en biedt relevante informatie over lopende projecten.

Via www.hervormdjeugdwerk.nl/magazine kunt u het magazine doorbladeren.

Het inspiratiemagazine ‘Het venster!’ verschijnt twee keer per jaar, in mei en november.

Terug naar de lijst