Nieuwe uitgaven Handreiking Actueel

‘Mij een zorg?!’ en ‘M/V?’

9 juni 2021

Welke zorgen hebben de jongeren waar je leiding aan geeft? Maken ze zich zorgen over hun gezondheid, over hun vrienden of de toekomst? En hoe denken de jongeren uit jouw gemeente over het thema ‘Gender’? Wat weten ze ervan? Kennen ze een bijbelse onderbouwing voor hun standpunten?

Deze actuele vragen worden behandeld in de nieuwe uitgaven van Handreiking Actueel. Op deze manier geven we je handvatten om in gesprek te gaan over actuele onderwerpen met de jongeren waar je leiding aan mag geven. De boekjes van Handreiking Actueel geven input om één of twee avonden mee te vullen.

Voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar is er de Handreiking ‘Mij een zorg?!’. In deze Handreiking denken we na over bezorgdheid, over zorgen voor de toekomst, maar ook leren de jongeren Wie er voor hen zorgt.

De Handreiking Actueel voor jongeren van 16 jaar en ouder gaat over het thema Gender. We denken na over de huidige tijdgeest, maar ook ontdekken we wat de Bijbel over dit onderwerp zegt.

Beide Handreikingen zijn verkrijgbaar in de webshop. Er is een digitaal leidingdeel beschikbaar met achtergrondinformatie en tips voor de verwerking.

Terug naar de lijst