In goede machten liefderijk geborgen

Nieuwjaarsgroet 2022:

31 december 2021

In goede machten liefderijk geborgen - Nieuwjaarsgroet 2022

Het einde van 2021 nadert. Een moment van terugblik en vooruitzicht. Begin 2021 hoopten velen dat dit het jaar zou worden waarin veel weer ‘gewoon’ zou gaan. Winkels open, restaurants vol, scholen fysiek les en kerken die diensten organiseren met de hele gemeente in één gebouw.

Als Hervormd Jeugdwerk zagen we er erg naar uit om ‘gewoon’ weer jongeren fysiek te ontmoeten rondom het Woord. We zijn dankbaar dat dit het afgelopen jaar weer meerdere keren mogelijk was. Ook mochten we allerlei ambtsdragers ontmoeten op het predikantenoverleg, het kerkenradenoverleg en tijdens gesprekken in gemeenten.

We zijn dankbaar dat dit mogelijk was. Toch kunnen we niet zeggen dat alles weer ‘gewoon’ is (en wordt?). Dat geeft onzekerheid en brengt vragen met zich mee. Met name ook over de impact op het geestelijk leven van kinderen en jongeren. Allerlei goede gewoontes lijken deze tijd af te brokkelen; twee keer op een zondag naar de kerk om Gods Woord te horen, bezoek aan verenigingsavonden om samen te zijn, de onderlinge ontmoetingen op het kerkplein. Welke impact heeft het op hen als het gemeenteleven zo verandert?

Tegelijk beseffen we dat de kerk en een jongerenorganisatie niet afhankelijk zijn van goede gewoontes. We zijn afhankelijk van Gods trouw en het werk van Zijn Geest. Wie de (kerk)geschiedenis erop naleest, ontdekt dat er nog nooit een crisis is geweest die Gods Woord eronder kreeg. Wie de Bijbel erop naleest, ontdekt dat er nooit een crisis zal komen die Gods trouw doet ophouden. Dat biedt hoop voor de kerk. Dat geeft verwachting voor het werk onder kinderen en jongeren. Ook in deze generatie zal de HEERE doorgaan om Zijn Koninkrijk uit te bereiden.

Het Hervormd Jeugdwerk dankt u voor alle gebed en steun in het afgelopen jaar en we hopen daar ook volgend jaar weer op te kunnen rekenen. We wensen u van harte Gods zegen en nabijheid toe voor het jaar 2022, met woorden van een man die wist wat kerk-zijn-in-crisistijd inhoudt:

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Terug naar de lijst