“Prediker maakt realistisch én hoopvol”

Terugblik Bijbelstudieconferentie 23+

13 november 2023

Terugblik Bijbelstudieconferentie 23+ “Prediker maakt realistisch én hoopvol”

“Prediker is een dominee, zoals we die allemaal wel zouden wensen. Hij staat in het volle leven en is realistisch over welke verwachtingen we mogen koesteren. Prediker weet dat het altijd weer net een beetje harder tegenvalt dan we hadden gehoopt.” Met deze typering opent dr. P.J. Visser de bijbelstudieconferentie over het bijbelboek Prediker. Zo’n 85 jongeren zijn daarvoor bij elkaar gekomen om zich een weekend lang te verdiepen in het thema ‘Prediker: zoektocht naar voldoening’.

Prediker voert een pleidooi voor het genieten van het goede leven, aldus dr. Visser. “We kijken misschien een beetje wantrouwend naar de nadruk die Prediker legt op genieten. Veel te hard werken vinden we daarentegen geen probleem. Prediker draait het om: mensen die hard werken krijgen harder op hun kop dan mensen die hard genieten.”

Op zaterdagmorgen spreekt ds. J. Belder over Prediker 3-5. Hij benadrukt dat Prediker realistisch is, als hij beschrijft hoe onrechtvaardig het er in de wereld aan toe kan gaan. “Iemand die God vreest, leert om dat onrecht te verdragen. Hij wordt dus niet lijdelijk, maar zoekt actief naar Gods leiding en bidt om kracht”. Prediker stemt daardoor juist ook hoopvol, zo benadrukt ds. J. Belder. “Soms moet het onrecht worden uitgehouden en komen kwaaddoeners er tot hun dood mee weg. Dáárom is het zo hoopvol dat het bij de dood niet stopt!”

Na een vrije middag verzamelen de deelnemers zich op zaterdagavond voor een lezing van ds. R. de Jong over ‘God vrezen in alle omstandigheden’. Naar aanleiding van Prediker 7 wijst ds. R. de Jong vooral op de manier waarop we omgaan met de dood. “De dood laat ons heel anders kijken naar de dingen die we waardevol vinden. Niet om elke dag met de dood in je schoenen te lopen, want je mag genieten van het leven. Maar het laat ons realistisch kijken naar wat écht waarde heeft.” Na de lezing gaan de deelnemers op een interactieve manier over dit thema in gesprek.

Op zondagmorgen bezoeken de conferentiegangers de cgk van Utrecht-West. Daar spreekt ds. D.J.T. Hoogenboom over het thema ‘God vrezen en van Zijn gaven genieten’ naar aanleiding van Prediker 9. Daarin benadrukt de predikant dat we voor de aarde geschapen zijn en het aardse leven ontvangen als een geschenk uit Gods hand. ‘s Middags spreekt ds. C.J. Droger in de cgk van Zeist over ‘God vrezen en Zijn geboden houden’ naar aanleiding van de slotverzen van het boek Prediker. Hij laat zien dat het vrezen van God en het houden van Zijn geboden bij elkaar horen. Al onze werken komen in het gericht, maar in het bloed van het Lam is er vergeving voor al de verkeerde werken die we hebben begaan. Ds. C.J. Droger leidt ’s avonds ook de vragenbespreking, waarmee de conferentie wordt afgesloten.

Terug naar de lijst