Terugblik Bijbelstudieconferentie 16+

15 maart 2022

Terugblik Bijbelstudieconferentie 16+

Het zonnetje scheen heerlijk toen de ruim 60 deelnemers van de Bijbelstudieconferentie aankwamen. Dit weekend stond in het teken van ‘Leven als een christen’.

Vrijdagavond begon met een lezing van ds. J.A. van den Berg. In zijn lezing stond hij stil bij het deelthema ‘Hoopvol leven. Geloof en hoop zijn in het leven van een christen onlosmakelijk aan elkaar bervonden. De Heere leert ons, juist ook in moeilijke tijden, vol te houden of er doorheen te komen. Uiteindelijk is de levende hoop, het kennen van God. Na deze lezing, werd er in groepjes nagesproken.

Zaterdagmorgen stond ds. A.D. Fokkema stil bij het thema ‘Heilig leven’. De predikant begon met het opwerpen van de vraag wat je antwoordt als vrienden je iets vragen en je niet meedoet. „Je kunt zeggen: „Dat mag ik niet van mijn geloof.” De manier waarop de Bijbel het zegt, is net iets anders.” Daarbij verwees de predikant naar Petrus’ brief. „Het is goed om aan te geven dat je niet meedoet omdat je christen bent. Ik hoop dat je dan iets kunt zeggen over de verlossing door Christus; dat het zoveel vreugde geeft dat je niet meer mee wilt doen, omdat de liefde van God alles heeft veranderd. God is de Heilige. Hij is totaal onvergelijkbaar. Als je bij Hem hoort, is het zaak dat je heilig wordt; afgezonderd om bij de Heere te horen.”

Zaterdagmiddag hadden de deelnemers een vrije middag. ’s Avonds sprak Lennaart van der Vlies over het thema ‘Leven met God’.

Zondag werd de dienst in CGK Utrecht bezocht en ’s middags de dienst van CGK Zeist. Maandagmorgen werd de conferentie afgesloten.

Terug naar de lijst