Terugblik Bijbelstudieconferentie 30+

2024

14 februari 2024

Een levend dankoffer voor God

Van vrijdag 9 tot maandag 12 februari dachten we met ruim 80 deelnemers in Wijk aan Zee na over het thema 'De offerdienst'. Vanuit Leviticus en Numeri 19 hebben we in vijf deelthema's gezien wat de offerdienst ons vandaag nog te zeggen heeft over de Heere Jezus, hoe Hij hét Lam van God is en hoe God Zelf voor verzoening zorgt.

Ds. R. van Kooten opende de conferentie op vrijdagavond met een lezing over "Offers: de bedoeling". God wil wonen onder Zijn volk. De offerdienst spreekt van Gods gerechtigheid en barmhartigheid. Achter het bloed van het Lam ben ik veilig. Christus is Offer, Offeraar en Hogepriester. Leunen op het Lam getuigt van een relatie tussen offer en offeraar.

Zaterdagmorgen sprak ds. A. Versluis over "Offers: ter verzoening". In het Oude testament is de offerdienst het hart van de omgang met God. Het zondoffer voor onbewuste zonden, God wil deze vergeven. Maar een offer is kostbaar, dat geef je niet zomaar, daarom moet je ook de zonden weg doen uit je leven en deze niet vasthouden. Het schuldoffer laat zien dat er herstel mogelijk is. In Jesaja 53 wordt deze lijn doorgetrokken en wij weten dat Jezus als volkomen Schuldoffer is gestorven voor onze zonden.

Na een vrije zaterdagmiddag sprak op zaterdagavond ds. C. Budding over: "Offers: het offer van de rode koe". Een onbekend offer, het was een offer voor de levenden, niet voor de doden. Een reinigingsritueel als je met de dood in aanraking gekomen bent. In Hebreeën 9 wordt dit offer ook aangehaald, het bloed van Christus reinigt uw geweten van dode werken. Als Hij spreekt dan komt er leven. Er is as, reinigingswater en bloed genoeg!

Zondagmorgen gingen we naar cgk Ouderkerk ad Amstel waar ds. A.J.T. Ruis preekte over: "Offers: grote verzoendag". Een symbolische verzoening voor de zonden van het volk, maar ook van het heiligdom. Hij legde de nadruk in de preek op de weggaande bok. De priester steunde op de bok en beleed de zonden van het volk. Daarna werd de bok de woestijn ingestuurd, de zonden werden op die manier weggedaan. Het beeld van Christus, Die ook de weg van de kruisdood gegaan is.

Zondagmiddag bezochten we de hhk Haarlem, waar ds. R. van de Kamp preekte over "Offers: een heerlijke geur voor God", vanuit Romeinen 12. Een vermaning om ons leven aan de Heere te offeren. Zoals met het dankoffer het hele dier werd verbrand, zo worden wij ook opgeroepen om ons hele leven aan Hem te geven. Ziende op Hem je kruis opnemen en Hem volgen.

Terug naar de lijst