Terugblik kerkenradenoverleg 2022

LBHTI in het jeugdwerk

29 juni 2022

Terugblik kerkenradenoverleg 2022 LBHTI in het jeugdwerk

Dinsdagavond 28 juni was het kerkenradenoverleg onder leiding van ds. M. Klaassen. Tijdens de eerste helft van de avond hield ds. Klaassen een lezing over de vraag hoe we als samenleving gekomen zijn op de plaats waar we nu staan. Ook gaf hij hier een Bijbelse duiding aan en riep de kerkenraadsleden op tot pastorale bewogenheid en omzien naar jongeren die worstelen met hun identiteit of geaardheid. "Dit is echt een hevige strijd voor deze jongeren!"

Tijdens de tweede helft van de avond spraken ambtsdragers in groepjes met elkaar door over de praktijk in het jeugdwerk. Hoe creëer je ruimte en een open sfeer in de gemeente zodat jongeren naar je toe durven komen die worstelen met deze gevoelens? Hoe blijf je bij de grondlijn van de Schrift?

We zien terug op een goede avond en hopen dat de avond zal bijdragen aan het op gang brengen en houden van gesprek. We bidden om wijsheid voor ambtsdragers en leidinggevenden om leiding te geven in de gemeenten. Laten we ook in het bijzonder bidden voor jongeren die strijden met gevoelens omtrent identiteit en als gemeente liefdevol en steunend om deze jongeren heen staan.

Terug naar de lijst