‘Heb jij Mij lief?’

Terugblik Kruispuntconferentie

2 oktober 2023

Terugblik Kruispuntconferentie ‘Heb jij Mij lief?’

Tijdens de Belijdenisconferentie waren jongeren uit het hele land bij elkaar om na te denken over het doen van openbare geloofsbelijdenis. Na een gezamenlijke maaltijd en kennismaking stonden zij met elkaar stil bij de vraag ‘Heb jij Mij lief?’. Ds. A.S. Middelkoop leidde dit thema verder in. De avond werd gehouden in Meerkerk en er namen zo’n 30 jongeren deel aan de conferentie.

Waar zeg je eigenlijk ja op bij het doen van belijdenis? Deze vraag kreeg ds. Middelkoop bij het begin van zijn lezing. Hij legde uit dat belijdenis doen niet draait om jouw persoonlijke geloof, maar evenmin om een afstandelijk instemmen met de dogmatiek van de kerk. “Belijdenis doen is voor Gods aangezicht belijden dat Jezus de Zoon van God is,” stelde de predikant. Het is een persoonlijk instemmen met het geloof van alle tijden en plaatsen. Daarmee mag je je voegen in een eeuwenlange traditie, die vanaf de tijd van de apostelen duurt tot de dag van vandaag.

Ds. Middelkoop waarschuwde voor een te grote nadruk op het gevoel. Dat is erg onbetrouwbaar en wisselend. Afhankelijk van de manier waarop iemand tot geloof komt kan dat nogal verschillen. Sommigen worden na een leven in grote zonden stilgezet en kennen een duidelijk moment van omkeer in hun leven. Anderen hebben van jongs af aan het verlangen om de Heere te dienen en hebben niet zo’n aanwijsbaar moment. “Daar hangt het ook niet van af,” aldus ds. Middelkoop, “want bij allebei geldt dat ze niet zonder de Heere Jezus kunnen. Dat verlangen beheerst hun hart en daar kunnen ze niet achter terug.”

Terug naar de lijst