Terugblik toerustingsdag Goed in Vorm

9 oktober 2023

Kruispunt – nieuw gereedschap voor jeugdwerk met perspectief 'Stel het kruis centraal'

Op 6 oktober kwamen meer dan 200 kinderwerkers, leidinggevenden, (jeugd)ambtsdragers en catecheten bijeen in Ede voor de landelijke toerustingsdag van Goed in vorm. Alle deelnemers werden verwelkomt met een heerlijke koek en koffie of thee, ook namen ze een goed gevulde goodiebag in ontvangst. Het programma kon beginnen.

Het was een gevarieerd gezelschap, afkomstig uit zo’n elf verschillende denominaties, maar allen met hetzelfde verlangen: dat Gods Koninkrijk gebouwd wordt onder onze kinderen en jongeren. Dat bindt samen en dat was merkbaar op deze mooie dag.

Laurens Snoek had een kernachtige boodschap in zijn beide lezingen: ‘Stel het kruis centraal’. Perspectief voor kerkelijk jeugdwerk is te vinden bij het kruis van Christus. Als ouderen en jongeren elkaar aan de voet van het kruis ontmoeten, is er ruimte om elkaar te dienen. Aan de voet van het kruis vinden we ook de innerlijke rust en vrijheid waarin onze bekwaamheid als jeugdwerker ligt.

In de eerste lezing wees hij op het belang van omhoog kijken, de aandacht te richten op het kruis van Christus. We worden vaak in beslag genomen door kerkelijke moeiten of zorgen over leegloop. Opzien naar het kruis van Christus biedt troost, ook als God soms afbreekt wat Hij eerst heeft gebouwd.

Opzien naar het kruis brengt leert ons leidinggeven in bescheidenheid, liefde en vertrouwen. Het is nodig onze opgeblazenheid te erkennen en hoogmoedig taalgebruik te vermijden. Het biedt ruimte om het hart te laten spreken. Dan ontstaat er onbevangen belangstelling voor de jongeren die we leidinggeven en liefhebben.

In twee workshop rondes kregen bezoekers de gelegenheid om aan de hand van concrete thema’s zich verder te oefenen in het leidinggeven aan kinderen en jongeren in de kerk. Er was keuze uit tien verschillende thema’s. Er werden ervaringen uitgewisseld, vaardigheden geoefend en nieuwe inspirerende inzichten opgedaan.

We kijken dankbaar terug op deze mooie dag. Bekijk onderstaand filmpje als impressie van deze toerustingsdag. Ook kunt u nagenieten door het bekijken van de foto’s en het naluisteren van de lezingen.

Gods zegen gewenst bij het werk onder kinderen en jongeren in de gemeente!

Lezing 1: Verder kijken en dieper graven

Lezing 2: Scherper kijken en beter graven

Terug naar de lijst