Update rondom de coronamaatregelen

12 maart 2021

Update rondom de coronamaatregelen

Veel kerkenraden en leidinggevenden worstelen met de vraag wat wijsheid is als het gaat om het vormgeven van het jeugdwerk. Wat kan wel, wat kan niet, wat is wijs? Het verlangen groeit om weer fysiek samen te komen, zowel voor catechese als het jeugdwerk. In deze mailing wat aandachtspunten op een rij naar aanleiding van vragen die we binnenkregen.

Mogelijkheden voor kerkelijk jeugdwerk
Enerzijds hebben we als kerk te maken met de basisregels betreffende corona. Anderzijds mogen we gebruik maken van de ruimte die de overheid biedt. Uitzonderingen op de regels voor groepsvorming betreffen namelijk onder andere het belijden van een godsdienst of levensovertuiging.
 
Quarantaineregel

Wat dan wel besproken moet worden met leidinggevenden en jongeren is de consequentie van met name de quarantaineregel.
Deze houdt concreet het volgende in: Als je met iemand in contact ben geweest die positief getest wordt op corona, moet je vanaf het ‘contactmoment’ 10 dagen in quarantaine. Na 5 dagen mag je jezelf laten testen, als de uitslag negatief is, is de quarantaine daarna voorbij.
 
Als je als zondagsschool, club of jeugdvereniging fysiek samenkomt, is het van belang dat met alle betrokkenen helder gecommuniceerd wordt wat te doen als iemand van de groep positief getest wordt. Dat betekent dat je als leidinggevende samen met de betreffende groep jongeren aan de quarantaineregels houdt.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
  • Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar op school (of in een schoolse setting) moeten jongeren zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Verder is het belangrijk een mondkapje te dragen zolang de aanwezigen nog niet op hun plek zitten.

Kerkenraadsbesluit
De verwachting is dat er vanaf begin april meer versoepelingen komen. Sommige gemeentes kiezen ervoor tot dan te wachten met verruimingen en hebben besloten langer door te gaan met catechese en jeugdwerk, namelijk tot en met de zomer. Bespreek als leidinggevenden met de kerkenraad wat wijs is binnen de setting van de eigen gemeente.

Tips online jeugdwerk
Als organisatie geven we (online) toerusting hoe je het online jeugdwerk optimaal vorm kan geven. Hierbij noemen we drie praktische voorbeelden:

  1. Als u jongeren rechtstreeks, onverwachts en onvoorbereid een vraag stelt tijdens een bijeenkomst werkt dat online nog slechter dan in het echt. Stuur uw jongeren daarom van tevoren de vraag toe (via whatsapp) die u tijdens het online moment gaat stellen. Jongeren kunnen er dan vast over nadenken, de vraag met hun ouders bespreken en er tijdens de online bijeenkomst inhoudelijk op reageren.
  2. Strek de verbinding met jongeren uit naar buiten het jeugdwerkmoment. Bezorg de materialen persoonlijk, communiceer doordeweeks op een relationele manier (“succes vandaag weer jongens met al die online lessen op school”). Dat komt niet alleen de relatie met uw jongeren ten goede maar zorgt ook voor een inhoudelijke jeugdwerkmoment (laat de praktijk zien).
  3. Organiseer een kampvuur aan de hand van een thema, bijvoorbeeld ‘Wat verwarmt mijn hart?!’ Ga met kleine gerichte opdrachten aan de slag en combineer zo inhoud met ontmoeting.

Wij staan voor jullie klaar!
Schroom niet contact met ons op te nemen als er behoefte is om samen na te denken over de (online)mogelijkheden wat betreft kinder- en jeugdwerk.

Terug naar de lijst