Ons team

Marcel Vroegop - jeugdwerkadviseur
Marcel is sinds november 2015 werkzaam bij het HJW. Hij is verantwoordelijk voor de voortzetting en uitbreiding van verschillende jongerenactiviteiten vanuit het Hervormd JeugdWerk, zoals Kinderappel -12, Jeugdappel -16 en het Jeugdappel 16+. Daarnaast bestaat het werk van Marcel o.a. uit het ontwikkelen van (digitale) toerusting voor leidinggevenden en het daadwerkelijk verzorgen van toerusting in de gemeenten.

Naast het werk bij Hervormd JeugdWerk heeft Marcel ook een taak in het samenwerkingsproject Evangeliestek (een samenwerking van HJW en LCJ) dat voorziet in kinder(evangeliesatie)materiaal. Ook in dat verband richt Marcel zich voornamelijk op (digitale) toerusting rondom kinder(evangelisatie)werk.

Contact?
Tel.: 06 - 19 66 28 19
Mail: amvroegop@hervormdjeugdwerk.nl

Dieneke Blok-Kalisvaart - jeugdwerkadviseur
Dieneke is sinds oktober 2014 werkzaam bij het HJW. Zij zet zich namens het HJW in voor Evangeliestek waarvoor zij kinderevangelisatiemateriaal ontwikkelt. Ze studeerde PABO aan de Driestar in Gouda en staat twee dagen per week voor de klas in het speciaal onderwijs. Zij is voor 0,6 fte aan het HJW verbonden.

Dieneke heeft de volgende taken in haar pakket:
- Werkgroep kinderevangelisatie i.s.m. LCJ
- Lezingen en workshops rondom didactische thema’s

Contact?
Tel.: 06 - 40 95 91 15
Mail: eblok@hervormdjeugdwerk.nl

De bestuursleden A.C. (Kees) Blok en W.A.J. (Hans) Jansen zijn ook vanuit het Hervormd JeugdWerk beschikbaar om dienstbaar te zijn aan hervormde gemeenten. Zij kunnen kerkenraden en leidinggevenden bijstaan in de realisatie van jeugdwerkbeleid. Daarnaast zijn zij ook in te zetten voor diverse toerustingsmodules. Voor meer informatie of een aanvraag, neem contact met ons op via info@hervormdjeugdwerk.nl.

A.C. (Kees) Blok - bestuurslid
Mijn naam is Kees Blok en ik kom uit Bleskensgraaf. Daar woon ik samen met mijn vrouw Ina en samen hebben we 5 kinderen en 2 kleinkinderen. In het dagelijks leven run ik een eigen kaaswinkel in Zwijndrecht. In de Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf mag ik ouderling zijn en heb ik in de loop der jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan in het jeugdwerk als jeugdouderling, leidinggevende en catecheet. Vanaf het begin ben ik betrokken bij het Hervormd JeugdWerk en ik ga graag op uw uitnodiging in om samen met u na te denken over het jeugdwerk en het beleid daaromtrent.

Contact?
Mail: info@hervormdjeugdwerk.nl

W.A.J. (Hans) Jansen - bestuurslid

Als bestuurslid van het HJW draagt Hans Jansen een steentje bij aan het jeugdwerk in de hervormde gemeenten. Ook als het gaat om toerusting van kerkenraden en leidinggevenden van zondagsscholen, jeugdwerk, is hij beschikbaar om de plaatselijke gemeente te helpen. 

Als directeur van een basisschool is hij dagelijks in contact met kinderen, ouders en leerkrachten. De 'doeners in de kerk' hebben zijn hart en uit ervaring weet hij wat het is om jongeren te begeleiden die graag met hun handen werken. Ook heeft Hans in verschillende gemeenten ervaring opgedaan in kerkenraad, jeugdwerk en catechese. Wil je samen nadenken over het christelijk onderwijs in onze tijd? Begeleid confronteren? Neem contact op! 

Contact?
Mail: info@hervormdjeugdwerk.nl

|