Ons team

Marjolein Huisman - jeugdwerkadviseur

Marjolein is sinds maart 2019 werkzaam bij het HJW en Evangeliestek. Zo is zij onder meer verantwoordelijk voor financiën/HRM en de (interne) communicatie en daarnaast is zij ook betrokken bij diverse projecten met betrekking tot kinderen. (kinderappel, dankdagkalender e.d.). Marjolein heeft diverse financiële opleidingen gevolgd en heeft ook jarenlang ervaring als zondagsschoolleiding.

Contact?
Tel.: 06 – 13 18 32 56
Mail: mjnhuisman@hervormdjeugdwerk.nl


Marcel Vroegop - jeugdwerkadviseur

Marcel Vroegop (1986) studeerde Theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Samen met Maarten Baan richtte hij in 2012 Geloofstoerusting.nl op. Hij is bestuurslid van TGC Nederland. Momenteel is hij werkzaam voor Hervormd Jeugdwerk (HJW), Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) en Evangeliestek op het terrein van jeugdwerk, evangelisatie en theologie. Voor het HJW verzorgt hij lezingen, workshops en cursussen in gemeenten en op (middelbare) scholen. Daarnaast werkt hij mee aan de ontwikkeling van de toerustingsmodule Goed in vorm.

Contact?
Tel: 06 - 19 66 28 19
Mail: amvroegop@hervormdjeugdwerk.nl


Dieneke Blok-Kalisvaart - jeugdwerkadviseur
Dieneke is sinds oktober 2014 werkzaam bij het HJW. Zij zet zich namens het HJW in voor Evangeliestek waarvoor zij onder andere kinderevangelisatiemateriaal ontwikkelt en toerusting geeft. Voor het HJW organiseert ze samen met een commissie vrijwilligers het kinderappel. Ze studeerde PABO aan Driestar hogeschool in Gouda en is voor 0,6 FTE aan het HJW verbonden.

Contact?
Tel.: 06 - 40 95 91 15
Mail: eblok@hervormdjeugdwerk.nl


Aart Jongejan - jeugdwerkadviseur

Aart (1995) is sinds januari 2020 werkzaam voor het HJW. Hij studeert Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en rondt daarnaast in deeltijd zijn studie Bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede af. Voor het HJW is hij verantwoordelijk voor het contact met de Hervormde gemeenten. Verder verzorgt hij workshops op middelbare scholen en geeft hij catechisatie. Daarnaast is hij betrokken bij diverse projecten, waaronder Jongeren lezen de Bijbel en Jongeren bidden.

Contact?
Tel.: 06 - 27 83 51 60
Mail: lmjongejan@hervormdjeugdwerk.nl


W.A.J. (Hans) Jansen - bestuurslid
Als bestuurslid van het HJW draagt Hans Jansen een steentje bij aan het jeugdwerk in de hervormde gemeenten. Ook als het gaat om toerusting van kerkenraden en leidinggevenden van zondagsscholen, jeugdwerk, is hij beschikbaar om de plaatselijke gemeente te helpen. 

Als directeur van een basisschool is hij dagelijks in contact met kinderen, ouders en leerkrachten. De 'doeners in de kerk' hebben zijn hart en uit ervaring weet hij wat het is om jongeren te begeleiden die graag met hun handen werken. Ook heeft Hans in verschillende gemeenten ervaring opgedaan in kerkenraad, jeugdwerk en catechese. Wil je samen nadenken over het christelijk onderwijs in onze tijd? Begeleid confronteren? Neem contact op! 


A.C. (Kees) Blok - voormalig bestuurslid
Als voormalig bestuurslid van het HJW draagt Kees Blok graag een steentje bij aan het jeugdwerk in de hervormde gemeenten. Ook als het gaat om toerusting van kerkenraden en leidinggevenden/catecheten is hij beschikbaar om de plaatselijke gemeente te helpen.

Als kerkenraadslid en catecheet heeft hij volop ervaring binnen het kerkelijk werk. Wil je samen nadenken over hoe het jeugdwerk vorm te geven in je eigen gemeente? Neem contact op!

Contact?
Mail: info@hervormdjeugdwerk.nl

|