Welkom op het Kinderappel -12

7 dagen Feest | 30 maart 2019

Welkom op het Kinderappel -12

Jeugdappel -16: Echt leven!

D.V. 13 april 2019 | Welkom!

Jeugdappel -16: Echt leven!

Dagelijks woord

maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a

Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart. En Ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de HEERE, en Ik zal uw gevangenis wenden, en u vergaderen uit al de volken, en uit al de plaatsen, waarhenen Ik u gedreven heb, spreekt de HEERE; en Ik zal u wederbrengen tot de plaats, van waar Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. -- Jeremia 29:11-14a

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl

Bijbelleesrooster

Elke week kunt u gebruik maken van het bijbelleesrooster.

Lees meer