Memoriseerplanner 'Bijbelzaadjes'

60 Bijbelteksten aanleren met uitleg en
context van de tekst, inclusief 36 werkvormen

Memoriseerplanner 'Bijbelzaadjes'

Nieuwe uitgaven Handreiking Actueel

-16: 'Goede keus en +16: 'Vriendschap'

Nieuwe uitgaven Handreiking Actueel

Maak kennis met Just Read It!

Bijbelgetrouw, verbindend en
interactief, dat is Just Read It.

Maak kennis met Just Read It!

Dagelijks woord

vrijdag 14 augustus 2020 - Psalmen 84:2-3

Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God. -- Psalmen 84:2-3

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl

Bijbelleesrooster

Elke week kunt u gebruik maken van het bijbelleesrooster.

Lees meer