Bijbelstudieconferentie 16+/23+

Meld je aan voor de conferentie in november!

Bijbelstudieconferentie 16+/23+

Dagelijks woord

zondag 18 november 2018 - Openbaring 12:10-11

En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe. -- Openbaring 12:10-11

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl

Bijbelleesrooster

Elke week kunt u gebruik maken van het bijbelleesrooster.

Lees meer