Ambtsdragers voor de opkomende generatie

Kom naar het kerkenradenoverleg op D.V. 4 juni

Ambtsdragers voor de opkomende generatie

Dagelijks woord

zondag 19 mei 2019 - Hosea 14:5

Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn is van hem gekeerd. -- Hosea 14:5

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl

Bijbelleesrooster

Elke week kunt u gebruik maken van het bijbelleesrooster.

Lees meer