Apologetiek voor elke dag

Zeker Weten

25 augustus 2022

'Zeker Weten' - Apologetiek voor elke dag

In het jeugdwerk krijgen we regelmatig te horen dat jongeren het moeilijk vinden om het gesprek aan te gaan over het christelijk geloof. Wanneer zij naar een seculiere school gaan of op stageadressen te maken krijgen met onchristelijke collega’s, komen zij meer dan eens in aanraking met vragen als: “Geloof jij echt dat alleen het christelijk geloof waar is?” Of: "Hoe kan het dat een liefdevolle God geweld toelaat?” 

Deze vragen worden besproken in een serie van negen filmpjes en een aantal blogs. De filmpjes en blogs zijn gebundeld onder de naam 'Zeker Weten!'. Het doel van deze serie is om jongeren handvatten te geven om mee te nemen in een gesprek over bovenstaande vragen. Hoewel rationele argumenten niet doorslaggevend zijn in het geloof, is het belangrijk om uit te kunnen leggen dat het christelijke geloof niet irrationeel is. Integendeel. Door na te denken zijn er wel degelijk argumenten te noemen die pleiten vóór het Bijbelse verhaal.

Er zijn 9 thema's uitgewerkt:

  • De opstanding
  • God en het lijden
  • De Bijbel
  • Het bestaan van God
  • Exclusiviteit van het christelijk geloof
  • God en de moraal
  • Geweld in de Bijbel
  • Geloof is (niet) gevaarlijk
  • Hemel

De filmpjes zijn goed te gebruiken bij een inleiding op de jeugdvereniging, tijdens een catecheseavond of een andere thema-avond met jongeren. De doelgroep is met name 15 tot 20-jarigen.

Bekijk hieronder een voorbeeld, van het thema 'De opstanding'. Gebruik de button onder het voorbeeld thema om alle filmpjes en blogs te bekijken.

Terug naar de lijst