Zeker weten!

APOLOGETIEK VOOR ELKE DAG

Apologetiek, verdediging van het geloof. Aankomende tijd zullen er meerdere apologetische thema’s uitgewerkt worden onder de naam 'Zeker weten'. Het doel van dit project is dat christelijke jongeren handvatten krijgen om het gesprek aan te gaan met onchristelijke klasgenoten of collega’s.

Zeker weten is niet de conclusie van al onze redeneringen. Het is het uitgangspunt dat de Bijbel ons aanreikt: ‘’Ik weet het zeker, Hij leeft en Hij werkt’’ en vanuit deze diepe overtuiging kijken we om ons heen en wijzen we wat aan: "Zie je dat? Het is zelfs zichtbaar dat Hij leeft!".


THEMA: DE OPSTANDING


THEMA: GOD EN HET LIJDEN

|